Geluidsseinen van schepen

Artikel 4.01. Algemene bepalingen
Motorschepen met uitzondering van kleine schepen (kleiner dan 20 meter), moeten gelijktijdig met een geluidsein een geel rondomschijnend licht tonen. (het z.g.n. FLUITLICHT)
Een in nood verkerend schip mag reeksen klokslagen of herhaalde lange stoten laten horen, een reeks klokslagen moet ongeveer 4 seconden duren.

Artikel 4.04. Het geven van geluidsseinen.
Een opmerking vooraf: met uitzondering van klokslagen, worden geluidsseinen gevormd door het geven van een of meer opeenvolgende stoten.
Een korte stoot - gedurende 1 seconde
Een lange stoot ---- gedurende 4 seconde
De tijd tussen 2 stoten is ongeveer 1 seconde


De meest algemene geluidsseinen zijn:
----            1 lange stoot    Attentie.
-           1 korte stoot    Ik ga stuurboord. (rechts)
- -          2 korte stooten   Ik ga bakboord. (links)
- - -         3 korte stooten   Ik sla achteruit. 
- - - -        4 korte stooten   Ik kan niet manouvreren. 
- - - - - - -     reeks korte stoten  Gevaar voor aanvaring. 
---- ---- ----     reeks lange stooten Noodsein

Elk schip moet zonodig de voorgeschreven geluidsseinen geven.

Deze bepalingen komen uit het B.P.R. (Binnenvaart Politie Regelement).

Deze pagina printen.  Deze pagina printen.