parcours varen M.B.V.H. (demo)

Bij parcours varen wordt er een parcour uitgezet met boeien, de deelnemers moeten dan met hun boot een van te voren afgesproken route afleggen, waarmee punten te verkrijgen zijn.

Dit is een vereenvoudigde uitleg van het puntensysteem, normaal krijg je de punten tijdens het varen (zie demo) .
Er zijn in totaal maximaal 80 punten te behalen, er word gestart bij het z.g.n. Dok, Daarna moet er tussen de boeien doorgevaren worden zonder deze te raken.

In dit geval varen we eerst tussen boeienset 1,2,3,4,5 & 6 door, als er contact is met een boei gaan er per contact 3 punten van de 80 af,

Bij de boeien 7,8 & 9 gaan er maar 2 punten af (als er contact is met een boei).

Daarna gaat het tussen de middelste 4 boeien door (11 naar10) naar boeienset 10 de boot moet tot stilstand komen als de boeienset 10 geheel gepasseerd is, daarna word er achteruitvaren voorbij boeienset 11, als de boot geheel voorbij boeienset 11 is, moet de boot weer tot stilstand komen, daarna varen we vooruit tussen boeienset 11 & 12 richting het DOK, je kan kiezen om na boeienset 11 rechts door 12 te varen of links door 12 te varen, (als je rechts gaat moet je vanaf links het dok in varen en als je links gaat moet je vanaf de rechterkant het dok in varen), als er contact is met een boei gaan er 2 punten per contact af.
Als het achteruitvaren niet goed is uitgevoerd d.w.z. zonder een keer te corrigeren (tijdens achteruitvaren een beetje vooruitvaren) gaan er 3 punten van af.

Als laatste varen we het DOK in (vanaf de linkerkant of rechterkant zie boeienset 12), de boot moet in het dok tot stilstand komen, en moet minimaal 3 seconden stilliggen zonder de zender te bedienen, als je iets raakt, of te ver doorvaart etc. gaan er per fout 3 punten af.
als er is afgeweken van de te varen route gaan er nog eens 2 punten van af.