Battle ship

We hebben de vijandelijke vloot onder leiding van Admiraal Computer gelokaliseerd, maar hebben tot nu toe nog geen visueel contact met de vloot gehad. Ons voorstel is daar waar de vloot gelokaliseerd is, willekeurig te vuren en te kijken naar de impact van de granaten...

Onze bronnen geven aan dat de samenstelling van de vijandelijke vloot gelijk is aan die van ons. Zij zijn dus gedwongen dezelfde taktiek te gebruiken als wij. In overeenstemming met de regels die tijdens een oorlog gelden zullen beide vloten slechts één granaat per keer afvuren en er zal onmiddellijk melding gemaakt worden van elk schip dat gezonken is...

U voert het commando over de kanonnen van de vloot. Selecteer het doel door in het raster aan de linkerkant te klikken. het raster aan de rechterkant toont de status van uw eigen vloot.

JavaScript van:
The JavaScript Source